Liste OPHTALMOS TANA

INSTITUT DE LA VISION   020 22 597 40 020 22 408 08
ESPACE MEDICAL (près TANA WATER FRONT) 020 22 625 66 034 02 00 911
SERVICE OPHTALMO HJRA 020 22 279 79
SERVICE OPHTALMO CENHOSOA 020 23 397 62
Dr. AGARWAL’S EYE HOSPITAL 020 22 298 33
ANDRIANTSOA Violette 033 11 018 50
RABEANDRIAMARO Irène   032 07 740 88
ANDRIAMBOAVONJY Honorette 032 02 557 51
RALIBERT John 033 02 702 92
BERNARDIN Prisca 020 22 216 40
RABENATOANDRO CASIMIR 020 22 542 44 020 22 386 10
RABETRANO Lalaina 032 02 458 83
RAHARIVOHITRA Vololona Marie Juliette 032 07 842 52
RAHANITRINIAINA Marie-Josiane 032 04 574 84
RAFIDISON Andriatahina   033 11 175 04
RAJARY HARVEL 033 11 781 55
RAKOTOMALALA Njara Nathalie 032 67 566 30
RAKOTOMILISON Henri   O32 02 661 98
RAKOTONDRAZAKA Aimée 033 12 061 04
RANDRESIARISON Mbolatiana   032 40 058 13
RAMANITRARIVO Vololomboahangy Lalao 032 02 234 81
RAZAFINDRAKOTO Mihamisoa Voahangy 032 04 748 33
RANDRIANANJA Velontsoa Alisara 033 12 663 32
RANDRIANARISOA Hoby Lalaina 034 20 417 66  033 03 417 66
RANDRIAMBOAVONJY Victor 032 04 808 13
RAVOLOLONIAINA Voahanginirina 032 07 762 34
RASOLOFOJAONA Nivo Harilala 033 14 259 15
RASOLOFOMANANA MISAELA (Tamatave) 033 14 100 81
RASOLONIRINA Georgette 032 02 536 12
RATOVONDRAHONA André 034 02 290 21
RATSIMBAZAFY RAMAHAROBANDRO Vola 032 49 699 24
RAOBELA Léa   032 04 340 18
RAZAIARINIVO BODOSEHENO 032 04 103 85
ROBSON Antsa Alisoa 032 07 767 03
Mme LOUVET (orthoptiste) 032 07 137 50
RAZAFIARISOA Marie Liliane 033 14 719 18
 RAMBOHANTA Jeanine 034 18 306 94
 VOLAMARINA Fleurisse 032 62 194 46
 RANDRIANARISON Ony 034 14 954 88
RAKOTOARISOA Rivo 034 85 787 97
RANDRIANARIMANANA Elie Roussel 034 50 941 59
RABESATA Noelson 034 13 765 28
RANDRIANARIVELO Prosper 034 13 389 90
ANDRIANARISON Solofolalaina Rajaonary 034 18 073 13
RAMIARINIRINANDRASANA Sandy 034 29 462 91
RAMAHAROBANDRO Vola 034 19 935 20 033 05 073 41
RAVELOMANANTSOA Mirana 033 11 776 13 034 66 727 27
RASOLOFOJAONA Nivo 033 14 259 15
ANDRIAMBOAVONJY Mamy 032 02 218 15
ANDRIANARINJATOVO Sandrify 034 12 095 95
HERINIRINA Onintsoa César 034 45 889 20
RALAIDIMBY Malala Olga 034 36 183 48
RANDRIAMANANTENA Victorien 034 43 553 48
RAMBELOSON Rado 034 13 776 77
MIRAY Louis 034 60 352 03

 

 

*Ophtalmologistes sur Antananarivo – Madagascar, liste non exhaustive et non contractuelle, susceptible de changements.